Готов и се прожектира в двата музея 7-минутният мултимедиен продукт по проекта „Приказката на килима“

Екип МВБУ
юни 15, 2021

Вече е готов и се прожектира в двата музея 7-минутният мултимедиен продукт по проекта „Приказката на килима. Филмът има за цел да презентира възможностите за устойчив туризъм в трансграничния район на Чипровци и Пирот и по този начин да допринесе за икономически ползи от развитието на природното и културно наследство в граничния район на общата трансгранична туристическа дестинация. По атрактивен и нестандартен начин филмът презентира създадения изцяло нов туристически продукт, наречен „Приказката на килима“ и уникалното етно-културно наследство на трансграничния район и по този начин ще спомогне да позиционира продукта на туристическия пазар и да подпомогне маркетинговите усилия на партньорите от Чипровци и Пирот.

Целевите групи включват компаниите в сферата на бизнеса и услугите, действащи в целевите райони. Това са преди всичко микропредприятия: семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, занаятчийски работилници, местни магазини за сувенири. Тук попадат също и туристическите агенции, както български, така и сръбски, които ще получат възможността да маркетират новия трансграничен туристически продукт като част от своето съществуващо портфолио.

Преки бенефициенти са на първо място двата музея, който ще се възползват от нарасналия брой посетители благодарение на съвместния маркетинг на килимарските традиции на обмена на занаятчии и на модерния подход към образоването на посетителите, основан на концепцията за креативен туризъм.

Като крайни бенефициенти се разглеждат активните и напредничави посетители на музеите, изкушени от креативната туристическа алтернатива и желаещи да се потопят в историята и традиционното изкуство. Особено внимание е обърнато на възможността да бъдат привлечени семейства с деца както от България и Сърбия, така и от други държави-членки на ЕС.