Хакатон на тема „Предприемачество и кръгова икономика“ ще се проведе на 08.11. 2023 г. за студентите на Международното висше бизнес училище

Екип МВБУ
окт. 20, 2023
Хакатон на тема „Предприемачество и кръгова икономика“ ще се проведе за студентите на Международното висше бизнес училище на 08.11.2023 г. в Учебен корпус на МВБУ Ботевград.
Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.
Организатори на събитието са МВБУ и Фондация на бизнеса за образованието.
Хакатонът ще протече в три части:
  • 11.00-12.00 Представяне на темата и проблематиката. Разпределение на отборите
  • 12.00-13.00 Подготовка на презентациите
  • 13.00-14.00 Представяне на идеите (5-7 минути на отбор) и награждаване на участниците

Очакваме ви!