Финансови условия за бакалавър

Финансови условия

Административни такси

Такса за кандидатстване
Таксата за кандидатстване се внася преди да започнете процеса на кандидатстване. Наличието на платежен документ за внесена кандидатстудентска такса е едно от условията за прием на документите за кандидатстване. Таксата не се връща, ако кандидат-студентът се откаже от класиране и записване в бизнес университета.

Такса за записване
Таксата за записване се внася преди да започнете процеса на записване заедно със семестриалната такса за първия семестър. Наличието на платежен документ за внесена такса е едно от условията за прием на документите за записване. Таксата не се връща, ако кандидат-студентът се откаже от обучение в бизнес университета.

Семестриални такси

Семестриалната такса се внася преди началото на учебната година или съответния семестър както следва:
За новоприетите студенти в първи курс на обучение в бакалавърски програми на български език:
• Зимен семестър

Еднократно плащане при записването за студент

Плащане на вноски:
• Първа вноска – при записването за студент
• Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември

• Летен семестър

Еднократно плащане до 31 януари

Плащане на вноски:
• Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари
• Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април

За втори, трети и четвърти курс:

• Зимен семестър
Еднократно плащане до 30 септември на текущата година
• Летен семестър
Еднократно плащане до 31 януари.
За повече информация за възможностите за плащане на вноски, моля свържете се с Централна студентска администрация.
Семестриалните такси подлежат на частично връщане при определени условия. 

Отстъпки от семестриалните такси и специални условия

В МВБУ можете да се обучавате при преференциални условия и такси. Ако отговаряте на изискванията за обучение с намалена такса, тя ще бъде вписана в Договора за обучение, който се подписва при записване. Възможно е да са необходими допълнителни документи, с които да докажете, че отговаряте на условията.

Начини за плащане:

• С банкова карта на ПОС терминал в МВБУ при подаване на документи;
• По банков път, чрез електронно банкиране или Easy Pay таксата се внася по банковата сметка на МВБУ;
• Чрез ePay.

Банкова сметка на Международно висше бизнес училище
РАЙФАЙЗЕНБАНК Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF
СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ


Студентските кредити са един от най-удобните инструменти за финансиране на образованието във висше училище.
За възможностите за студентско кредитиране може да научите повече тук.