Мeждународна кръгла маса на тeма „Стратeгичeско лидeрство“

Екип МВБУ
юни 12, 2023

На 6 юни 2023 г. Международно висше бизнес училище беше домакин на Международна кръгла маса на тема „Стратегическо лидерство“. Във форума участваха над 35 академични ръководители на университети в Малайзия и Индонезия, висши ръководители на държавни институции като Федералното министерство на селското стопанство, Агенцията за приходи, Пристанищният регулатор на Малайзия, Организацията за социална сигурност към министерството на човешките ресурси и др. Кръглата маса е част от международната програма „Обучение по стратегическо управление и лидерство“.

Доц. д-р Стела Балтова, заместник-ректор по научно-изследователската дейност и международното сътрудничество, откри форума с приветствие към участниците и изрази удоволствието на МВБУ да бъде домакин на това събитие, което се случва в резултат на международна експозиция на МВБУ и е възможност за разширяване на сътрудничеството,  обмен на иновативни практики и насърчаване на междукултурния обмен в областта на стратегическото управление и лидерството.

Проф. Датук Розиа Мохд Джанор (Datuk Ts Roziah Mohd Janor), президент на Малайзийската асоциация на законовите органи, вице-канцлера на Universiti Teknologi MARA, Малайзия и г-н Петър Корумбашев, почетен консул на Малайзия в България,  също поднесоха своите поздравления към участниците в кръглата маса и отправиха пожелания за успешно и ползотворно сътрудничество между институциите.

Доц. д-р Даниела Георгиева, Декан на МВБУ, запозна участниците в Кръглата маса с развитието и постиженията в 32 годишната история на МВБУ. Активна дискусия  предизвика лекцията на проф. д-р Миланка Славова относно съвременното състояние на икономиката на България и външната й търговия с Азия в контекста на стратегическото лидерство. Участниците в срещата споделиха опита на университетите в Малайзия и Индонезия в областта на изследванията върху стратегическото лидерство.

доц. д-р Даниела Георгиева
проф. д-р Миланка Славова

В кръглата маса участие взеха също и заместник-ректорът на МВБУ доц. д-р Иван Андреев и преподаватели от висшето училище. Форумът се превърна в място за обмен на знания, очертаване на възможности за сътрудничество и междукултурен обмен.

г-н Петър Корумбашев, доц. д-р Стела Батова,проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Андреев, доц. д-р Даниела Георгиева (отляво надясно)