Банкова сметка в ЕВРО: IBAN: BG66RZBB91551489856707

    банкова сметка в ЛЕВА: IBAN: BG78RZBB91551089856718

    KBC Bank, офис Ботевград Бенефициент: Международно висше бизнес училище, Ботевград Основание: трите имена на участника.

    При издаване на фактура, преводът трябва да се осъществи от името на лицето, на чието име трябва да е фактурата.

    от 3 до 5 думи разделени със знак точка и запетая