Международното висше бизнес училище достигна нов връх в своето институционално развитие

Екип МВБУ
ян. 26, 2024

Качеството на образованието е критично важно и е изключително радостно да се наблюдава как Международното висше бизнес училище поставя нови стандарти в сектора. С голямо удовлетворение и гордост обявяваме, че нашата институция достигна значим връх в своето развитие, като получи институционална акредитация с впечатляваща оценка от 9.35 от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет.

Значението на тази Акредитация

Това постижение, цели 37 пункта по-високо от предишната ни оценка, не само подчертава нашия неуморен стремеж към отличие, но и насочва вниманието към високата стойност и престиж на нашите дипломи в България и по света. В неговата основа стоят и отличната професионална реализация и високите доходи на нашите възпитаници във водещи национални и международни компании и организации. Този впечатляващ успех на Международното висше бизнес училище не е само един символичен момент. Той е доказателство за качеството на нашата академична програма, съвременните методи на преподаване и ангажираността на нашите преподаватели и студенти.

С тази оценка, нашето училище не само заема водеща позиция сред частните учебни заведения в страната, но и престижното 11-то място сред всички 51 висши училища в направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“.

Как е структурирана Рейтинговата система?

Рейтинговата система на висшите училища в България е изключително детайлната и всеобхватна. Тя включва близо 100 индикатора, обхващащи всички аспекти от дейността на висшите образователни институции. Тези индикатори са разделени в шест основни категории:

  1. Учебен процес: Оценява качеството на обучението, учебните програми и подходите в преподаването.
  2. Научни изследвания: Измерва приноса и значимостта на публикациите и проектите на академичния ни екип за развитието на науката и научната общност в България.
  3. Учебна среда: Индикаторът се фокусира върху съоръженията, технологичните ресурси и учебната инфраструктура.
  4. Социално-битови и административни услуги: Оценява качеството на живота на студентите и административното обслужване.
  5. Престиж: Включва възприятието и репутацията на училището в академичните кръгове и бизнеса.
  6. Реализация на пазара на труда и регионална значимост: Оценява успеха на завършилите на пазара на труда и влиянието на училището в региона.

Изразяваме нашата благодарност към всички студенти, преподаватели, партньори и административен екип за тяхната неизмерима роля в постигането на този успех! Техният принос е основна причина за нашето постижение и заедно продължаваме да творим бъдещето на бизнес образованието.