МВБУ проведе семинар за ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – гр. Правец

Екип МВБУ
ное. 30, 2023

Международното висше бизнес училище беше на гости на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – гр. Правец по покана на г-жа Христина Николова, Директор на училището и г-жа Стефка Атанасова-Йовчева, преподавател по английски език.

Наши представители проведоха семинар, посветен на тенденциите и перспективите в областта на дигиталния маркетинг по време на часа на класа за за учениците от 11-ти и 12-ти клас. Полезната образователна инициатива има за цел да изгради мост между средното и висшето образование и да подготви средношколците за прехода към академичния и професионалния свят.

Проф. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по учебната дейност на МВБУ, представи кратка история на училището, акцентирайки върху индивидуалния подход към обучението на студентите, съобразен с техните потребности. Проф. Славова подчерта, че нашите бакалавърски програми се иновират непрекъснато с активното участие на бизнеса. Доказателство за това са изключително перспективните специалности, които предлагаме, като „Бизнесадминистрация и приложна психология“ и най-новата ни и единствена в България специалност „Дигитален маркетинг“ за бакалаври. 

 Г-н Димитър Димитров, изпълнителен директор на МВБУ, изтъкна предимствата на високотехнологичната материална база на МВБУ, която осигурява вдъхновяваща академична и бизнес среда за обучение и развитие на бъдещите бизнес лидери.  

Въведението в ключовите аспекти на дигиталния маркетинг беше представено от Александър Лалов, студент от спец. „Маркетинг“ и Председател на комисия „Маркетинг“ към Студентски съвет на МВБУ, и Маргарита Любомирова, член на КЛУБ Алумни МВБУ, спец. „Маркетинг“. Освен теоретични знания те приложиха и отличен метод за усвояване на материала под формата на иновативна образователна игра. Целта на играта беше да се приложат знанията от лекцията, да се илюстрира многообразието от кариерни пътеки свързани с дигиталния маркетинг и да се подчертае динамичния характер на тази сфера.

Един от ключовите моменти на срещата беше и представянето на специализиран тест за кариерно ориентиране, разработен от МВБУ, чрез който зрелостниците и бъдещите студенти придобиха по-голяма яснота за подходящите кариерни пътища за тях в контекста на техните интереси и съвременния пазар на труда.

На финала на събитието бяха начертани и бъдещи планове за сътрудничество, което отваря вълнуващи възможности за учениците и училището.