Научна конференция за докторанти и млади учени, организирана от the Doctoral School in Economics – University of Oradea, ще се проведе онлайн на 24 ноември 2023 г.

Екип МВБУ
окт. 11, 2023

Всяка година the Doctoral School in Economics – University of Oradea организира по случай Деня на икономиста и учителя по икономика научна конференция за докторанти и млади учени. Тази година 14-то издание ще се проведе в онлайн формат на 24 ноември 2023 г.  Международното висше бизнес училище е партньор в конференцията, а доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество на МВБУ, доц. д-р Даниела Георгиева, декан на МВБУ и проф. д-р Николина Попова са членове на техния Международен консултативен съвет. Съорганизатор на събитието е Факултета по икономика към University of Miskolc, Унгария.

Докладите ще бъдат публикувани в сборника на конференцията (с ISBN/ISSN код). Разширените доклади ще бъдат публикувани в списание Oradea Journal of Business and Economics and Annals of the University of Oradea – Economic sciences series, индексирано в множество международни бази данни, включително ERIH PLUS.

Докладите се очаква да бъдат изпращани на имейл sesiunedrdec@gmail, като се спазват сроковете и условията в прикачените файлове.

Изтеглете Поканата с подробна информация за събитието, условията за участие и указания към авторите като кликленете върху файловете долу.

INVITATION

Мodel paper Doctoral Conference Oradea

Информация за предишни издания можете да намерите тук.