Дарители на книги

Дарители на библиотечно-информационния център на МВБУ

Списък на дарителите на БИЦ

ФОНДАЦИЯ ,,Лейди Даяна“, дарила на библиотеката над 4000 книги на български, руски, английски, френски, немски език и иврит.
Проф. Щефан Кашай, успешен учен, преподавател, бизнесмен и предприемач
Ана Боянова
Гълъб Черпоков
Проф. д-р Божидар Гьошев, дарил на библиотеката над 800 книги на български, руски и английски език
Проф. д.и.н. Невяна Кръстева
Проф. д.и.н. Соня Милева-Божанова
Проф. д. м. н. Живка Винарова
Проф. д-р Атанас Дамянов
Проф. д-р Валери Ненков
Проф. д-р Ванче Бойков
Проф. д-р Веселин Минчев
Проф. д-р. Здравко Гъргаров
Проф. д-р Златица Петрова
Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева
Проф. д.изк.н. Йордан Ведър
Проф. д-р Лалка Борисова
Проф. д-р Любка Ценова
Проф. д-р Людмила Мукова
Проф. д-р Манол Рибов, дарил на библиотеката над 50 книги на български и английски език
Проф. д-р Марин Петров, дарил на библиотеката над 200 книги на български и руски език
Проф. д-р Мирослав Неделчев
Проф. д-р Наталия Александрова
Проф. д-р Петко Ганчев
Проф. дтн инж. Ради Романски
Проф. д-р Руслан Пенчев
Проф. д-р Теодора Георгиева
Проф. д-р Тодор Шопов
Проф.д-р Серафим Петров
Проф. д-р Цветан Илиев
Доц. д-р Маргарита Маринова
Доц. д-р Даниела Георгиева
Доц. д-р Недка Гатева
Доц. д-р Йордан Йорданов
Доц. д-р Цветан Цветков
Доц. д-р Дора Кабакчиева
Д-р Десислава Алексова
Д-р Цветелина Ненкова

Г-жа Лена Гайдарска
Г-жа Мария Марчева
Г-жа Надежда Илиева
Г-жа Анелия Монева

Дарители на библиотеката са и десетки наши студенти.