Какво прeдлагамe

Какво прeдлагамe

В партньорство с представителите на бизнеса Международното висше бизнес училище предлага специализирани, практически ориентирани обучения – курсове, семинари, работа в групи, индивидуални консултации. Тези активности са предназначени:

 • да повишат знанията на мениджърите както в частния, така и в публичния сектор;
 • да разширят и надградят професионалните квалификации и индивидуалните умения на желаещите от всички възрасти да придобиват нови знания и компетенции.
 

МВБУ предлага сертифицирани образователни програми в областите:

 • Бизнес финанси
 • Бизнесадминистрация
 • Данъчно облагане и управление
 • Музикален бизнес
 • Счетоводство и одитинг
 • Туризъм
 • Управление на информацията
 • Управление на проекти
 • Управление на публичния сектор
 • Управление на сигурността
 
Всички обучения в Училището са със съвременно практическо приложение в реалната бизнес среда. Предлагаме гъвкави форми на обучение – индивидуална и групова, редовна и дистанционна, интензивни курсове, летни училища.

Обученията се извършват в отлично оборудваните ни учебни центрове и зали в София и Ботевград, както и на място във фирми и организации.

След успешно завършване на обучението обучаваните получават документи за квалификация, одобрени от Министерството на образованието, младежта и науката, съгласно ЕКП.

Успешното управление изисква непрекъснато обучение!