Нашитe прeдимства

Нашитe прeдимства

Вече 20 години Международното висше бизнес училище е водеща институция в областта на бизнес обучението. Ние изграждаме разпознаваема марка за стойностно образование, способно качествено да променя живота на своите студенти, възпитаници и преподаватели.

Центърът за продължаващо обучение на МВБУ предлага богато разнообразие от гъвкави програми, курсове и семинари в подходящи форми за обучение за всеки. Обученията ни съчетават академичното знание и бизнес компетенциите, признати от професионалните институции и техните индустрии.

 

Предимствата на продължаващите обучения на МВБУ са:

  • практически ориентирани, адресиращи предизвикателствата към компаниите и индивидуалните потребности;
  • осигуряват фокусиране върху конкурентоспособните стратегии и бизнес цели;
  • изграждат фирмена култура като обединяват екипите да учат заедно и да общуват ползотворно, по установени и утвърдени стандарти;
  • учебните материали се разработват специално за целите на конкретното обучение;
  • изграждат се професионални и приятелски контакти.

 

Центърът за продължаващо обучение си партнира с:

  • академичните специалности на МВБУ, за да развива нови и творчески подходи за обучение;
  • работодателите, за да им помага да посрещнат своите нужди от постоянно обновяващо се бизнес и професионално обучение и развитие, придобиване на умения, с които да успеят в днешната глобална икономика;
  • организации, за да предложи на техните членове бизнес обучения и решения, за да посрещнат необходимостите от професионално развитие и обмен на съвременна информация и решения.

 

Ние сме отдадени за постигане на най-високи стандарти на обучението.