Събития

Студентски съвет при МВБУ

Събития

По инициатива на Студентския съвет, със съдействието и организационната подкрепа на Центъра за кариерно развитие, ежегодно се планират и провеждат
кариерни и мотивационни събития под надслов „Успехът – да го превърнем от мечта в реалност!“.Идеята на поредицата е да представи алумни на МВБУ и гост-лектори, които са постигнали забележителни успехи в развитието на своята кариера, доказали са се като несъмнени лидери в своята бизнес сфера и са създали успешни модели за подражание и мотивация на младите хора.
Студентски съвет е инициатор и организатор на множество спортни, културни и благотворителни събития.


Всички събития:

Към момента няма актуални планувани събития.
Предстоящи събития от „Успехът – да го превърнем от мечта в
реалност!“

Към момента няма актуални планувани събития.


Предстоящи спортни събития:
Към момента няма актуални планувани събития.


Предстоящи културни събития:
Към момента няма актуални планувани събития.


Предстоящи благотворителни събития:
Към момента няма актуални планувани събития.


Покани и обяви за събития от партньорски организации:
Към момента няма актуални планувани събития.

Минали събития: