представяне

Административен екип

Лена Гайдарска

президент

+359 (0)2 400 16 31

lgaydarska@ibsedu.bg

Димитър Димитров

Изпълнителен директор

+359 (0)723 688 17

ddimitrov@ibsedu.bg

Цветанка Златанова

Директор „Учебна администрация“

+359 (0)723 688 13

tzlatanova@ibsedu.bg

Красимира Коева

Зам.-директор „Учебна администрация“

+359 (0)2 400 16 31

kkoeva@ibsedu.bg

Стела Миланова

Зам.-директор „Учебна администрация“

+359 (0)723 688 12

smilanova@ibsedu.bg

Галина Керемидчийска

Ръководител администрация – ЦДО

+359 (0)2 400 16 31

gkeremedchiyska@ibsedu.bg

Нели Иванова

Академичен координатор

+359 (0)2 400 16 31

nivanova@ibsedu.bg

инж. Велизар Проданов

Директор информационни системи

+359 (0)2 400 16 30

velizarprodanov@ibsedu.bg

Анелия Монева

Директор "Библиотечно-информационен център"

+359 2 907 82 18
amoneva@ibsedu.bg

Владимир Йорданов

Директор "Международно сътрудничество и прием"

+359 898 829 150
vyordanov@ibsedu.bg