структура

Структура

Административна структура на МВБУ

Администрацията на МВБУ е от съществено значение за изпълнение на мисията на бизнес университета и за осигуряване на организирана и подкрепяща среда за всеки един член на академичната общност.

Ръководство

Президент

Лена Гайдарска

Съветник на президента

проф. д-р Руслан Пенчев

Изпълнителен директор

Димитър Димитров 

Централна учебна администрация

Централната учебна администрация подпомага дейностите на ректора и заместник ректорите и се грижи за цялостната организация на учебния процес – прием на кандидат-студентите, обучение и дипломиране, информационно обслужване на студентите.
Нашите специалисти извършват и цялостното административно обслужване на кандидат-студентите и студентите по време на техния престой в университета.

Директор, Дирекция „Учебна администрация“

Цветанка Златанова 

Зам.- директор, Дирекция „Учебна администрация“

Красимира Коева 

Зам.- директор, Дирекция „Учебна администрация“

Стела Миланова

Ръководител администрация – ЦДО

Галина Керемедчийска 

Академичен координатор

Нели Иванова 

Библиотечно-информационен център

Библиотеката на МВБУ разполага с над 17000 тома с научен, учебен и справочен характер в областта на икономиката, управлението, финансите, правото, счетоводството, туризма, психологията, философията, информатиката и чуждоезиковото обучение и над 20 заглавия от периодични издания, които са съобразени с профила на обучение в бизнес училището.
По време на следването си студентите могат да използват безплатно услугите на Библиотечно-информационния център в Ботевград и София.

 Директор

Анелия Монева  

IT отдел

Директор информационни системи

инж. Велизар Проданов 

Финансов отдел

Касиер счетоводство

Мариета Гайдарска 

Касиер счетоводство

Ива Иванова