Практическо обучение на студенти от специалност „Туризъм и предприемачество“ в МВБУ се проведе в спортно-туристическата агенция „Одисея-Ин“

Екип МВБУ
ное. 28, 2023

Студенти от специалност „Туризъм и предприемачество“, от 3-ти и 4-ти курс, редовна и задочна форма на обучение, се включиха в работния процес на спортно-туристическата компания ТО „Одисея-Ин“ по време на изнесено обучение в техния офис. То се проведе в рамките на дисциплините „Туристическо предлагане“ и „Екскурзоводство“ с преподавател гл. ас. д-р Десислава Алексова.

Студентите приложиха на практика теоретичните знания, придобити в тези дисциплини. Запознаха се с реални примери от организацията на туристическите пътувания с обща цена. Те видяха как туроператорите работят с отделните доставчици на услуги и как се съставят специализирани програми, какви са спецификите при обслужване на туристи от различни националности и как извършват работата си на терен екскурзоводите и планинските водачи.

В дискусиите и практическите казуси бяха засегнати теми като:

  • организацията и провеждане на различни видове пътувания: с екскурзовод или планински водач и self made;
  • специфика на планинските и приключенските туристически пътувания и ролята на планинския водач;
  • туристическото потребление преди и след КОВИД-19 – промени и тенденции;
  • различните видове туристически преживявания и акценти на туристическите програми, в зависимост от съответния таргет турист.

Представители на „Одисея-Ин“ заявиха, че  от дълги години работят в тясно сътрудничество с академичната общност на МВБУ. Те подчертаха, че благодарение на висококачественото обучение, което предлагаме в областта на туризма, нашите студенти са се отличили с брилянтни знания и умения в решаването на практическите казуси по време на извънаудиторното обучение. Младите таланти бяха възнаградени с предложение за работа и стаж в компанията, и възможността да станат част от техния екип. Интерактивната сесия завърши с обиколка на офиса и представяне на различните отдели и работни позиции във фирмата.

Бъдещите експерти в туризма споделиха, че тази форма на обучение е била изключително ценна, полезна и интересна за тях и са получили реална представа за това, което бъдещето в туризма им предлага и ново разбиране за професията планински водач.