Преподавател от МВБУ взе участие в шестата международна конференция SMARTOURISM.BG

Екип МВБУ
дек. 06, 2023

Гл. ас. д-р Десислава Алексова, преподавател в МВБУ, взе участие в шестата международна конференция SMARTOURISM.BG, организирана от ПроАктивни решения, под патронажа на Министерство на туризма. Тя представи впечатляваща презентация на тема “Повишаване на конкурентоспособността на дестинациите чрез изграждане на визуална идентичност. Регионална запазена марка“, която предизвика значителен интерес и дискусии.

Конференцията беше изключително богата на теми, като основен акцент беше поставен на развитието на човешките ресурси, професионалното образование и обучение в туризма. Особено внимание беше обърнато на изграждането на пространства за данни, което е ключово за развитието на интелигентния туризъм. Това включва големи данни, отворени данни и високи технологии, както и интеграцията на информационните системи. Обсъдени бяха и иновативни и креативни модели за подобряване на управлението на туризма, дигитализацията на туристическото преживяване, както и достъпността и устойчивостта на туристическите обекти и услуги.

Кулинарният туризъм също получи заслужено внимание, като беше разгледан потенциалът му за развитие на интелигентни туристически дестинации. Важен момент беше и обсъждането на въвеждането на международния стандарт USALI за отчетност в хотелиерството, както и инициативата за създаване на пространство за данни за туризма в България.

Конференцията беше и платформа за представяне на амбициозния проект за Модернизиране на професионалното образование и обучение в България в областта на туризма, подчертавайки ангажимента за непрекъснато развитие и иновации в сектора.