Проф. д-р Лалка Борисова, проф. д-р Ванче Бойков и членове на клуб Алумни към МВБУ запознаха учениците от ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ с аспектите в общуването

Екип МВБУ
дек. 18, 2023

Проф. д-р Лалка Борисова и проф. д-р Ванче Бойков – преподаватели от Международното Висше Бизнес Училище проведоха практически насочен открит урок на тема „Аспекти в общуването“ за учениците от специалност “Икономика и мениджмънт” в Професионалната техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в град Самоков.

По време на презентацията, особено внимание беше обърнато на значението на невербалната комуникация, като усмивката се открои като неин ключов и задължителен елемент. Учениците разбраха, че усмивката не е просто проява на емоции, а също така инструмент за създаване на благоприятна атмосфера, улесняване на социалните взаимоотношения и разрешаване на стресови ситуации. Този аспект на комуникацията се оказа особено ценен в контекста на ежедневното им общуване с техните учители и родители, и за изграждането на силни и продуктивни взаимоотношения в училище и извън него. Така, нашите преподавателите ефективно свързаха теоретичните знания за аспектите на общуването с практически уроци за важността на невербалните сигнали. Учениците останаха не само впечатлени от представената информация, но и мотивирани да прилагат тези знания в своето ежедневие, разбирайки, че ефективната комуникация е много повече от просто думи.

Проф. Борисова представи и възможностите, които МВБУ предлага, не само в академичен аспект, но и в развитието на личните и професионални умения на студентите. Тя, също така, отправи покана към учениците и преподавателите за бъдещи съвместни инициативи и проекти.

Проф. Бойков, от своя страна, очерта рамките и перспективите за бъдещо сътрудничество в областта на проектите в международен мащаб, подчертавайки значението на глобалното мислене и съвместната дейност между образователните институции.

Специален гост на събитието беше и д-р Мариета Гоцева, член на Клуб Алумни на МВБУ и директор на професионална гимназия в Радомир. Тя разказа за своя вдъхновяващ път след завършването си в нашето висше училище и за нейните преживявания по време на обучението. Д-р Гоцева акцентира върху критичната важност на образованието и непрекъснатото личностно и професионално развитие, като подчерта как тези фактори са основополагащи за изграждането на успешна кариера. Тя сподели своите насоки и съвети за кариерното развитие на учениците, вдъхновявайки ги с личния си опит и постижения.

Изказваме своите искрени благодарности за поканата и инициираното събитие към преподавателите от гимназията д-р Цветелина Николова, която също е член на Клуб Алумни към МВБУ като дипломиран докторант, г-жа Биляна Стамова и г-жа Росица Димова. Този ден наистина се превърна в един истински празник на знанието и мотивацията.  Учениците изразиха своята благодарност и възхищение, изпращайки нашия екип с радостни усмивки и искрени пожелания за бъдещи срещи и съвместни начинания. Техният ентусиазъм и вдъхновение подчертаха значението на подобни събития за тяхното образователно и личностно развитие.