Проф. д-р Николина Попова и проф. д.ик.н. Нено Павлов са удостоени с почетното звание „Емеритус професор“ на МВБУ

Екип МВБУ
ян. 05, 2024

Проф. д-р Николина Попова и проф. д.ик.н. Нено Павлов бяха удостоени с почетното звание „Емеритус професор“ на Международното Висше Бизнес Училище. Г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, и проф. д-р Георги Апостолов, Ректор на МВБУ, връчиха грамотите и почетния знак на МВБУ на проф. Попова и проф. Павлов в присъствието на ректорското ръководство и целия академичен и административен екип на МВБУ.

 
 

Имената на проф. д-р Николина Попова и проф. д.ик.н. Нено Павлов се открояват със своя блестящ дългогодишен принос в областта на преподавателската дейност, висшето образование и научните изследвания в МВБУ. Те бяха удостоени с почетното звание в знак на благодарност и признателност за тяхната отдаденост на каузата на МВБУ.

„Благодарим ви за вашата отдаденост и творческо вдъхновение, за споделения ни път в света на знанието и науката, за утвърждаването на доброто име и авторитета на Международното висше бизнес училище.

Вашата работа е високо ценена от цялата ни академична общност. Вие притежавате не само блестящи академични умове, но и сте вдъхновители за хиляди студенти и млади изследователи, които се стремят да следват вашия пример на иновативност, усърдие и постоянство в науката и образованието“, каза г-жа Лена Гайдарска по време на церемонията.

Проф. д.ик.н. Нено Павлов е световнопризнат за своите изключителни постижения в областта на икономическите науки. Той е автор на множество влиятелни публикации, които разглеждат съвременните икономически процеси и предлагат иновативни теоретични подходи, които допринасят значително за разбирането и развитието на икономическата мисъл. Дипломира се със специалност „Застраховане и социално дело“. Професор е по специалност „Финанси, парично обръщение, кредит, застраховане и социално осигуряване“. Преподавателската му дейност е свързана с дисциплините „Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването“, „Организация и управление на социалното осигуряване“, „Осигурителни схеми“ и „Социален мениджмънт“. Наред с активната си академична дейност проф. Павлов заема и високи държавни постове. Бил е зам.-председател на Комисията за финансов надзор, сътрудник и член на Съвета за социална политика при министерски съвет на Република България в периода 2002-2005 г. и член на Управителния съвет на Българската стопанска камара.

Проф. д-р Николина Попова е една от водещите фигури в областта на Туризма. Притежава степен доктор на географските науки в областта География на рекреацията и туризма, специалист в оценката на туристическия потенциал и по въпросите на дигитализацията в туризма. Проф. Попова винаги подчертава в своята дейност важността на сътрудничеството между образованието, бизнеса и държавата за постигане на синергия и успешна трансформация на туристическите услуги в съответствие с новите тенденции и търсене на пазара. Нейните изследвания и публикации в сферата на устойчивото туристическо развитие и критериите, по които се оценява са изключително важни за туристическата индустрия и намират приложение в множество международни и национални проекти както в академичните среди, така и в практиката. Известна е със своите нестандартни подходи в преподаването, които обединяват академични знания с практически умения. Притежава много награди и грамоти.

Присъждането на почетното звание „Емеритус професор“ е не само знак на признание за изключителните професионални постижения на проф. д-р Николина Попова и проф. д.ик.н. Нено Павлов, но и отражение на дълбокото уважение на академичното ни семейство. Те поставиха високи стандарти в образованието и научните изследвания, които ще продължат да водят и насърчават бъдещите поколения академици на МВБУ. Ние споделяме тяхната страст към знанието и им благодарим за наследството от знания, което ще продължи да бъде светлина и вдъхновение за всички, които следват пътя на науката и образованието.