Студeнтска мобилност

Студентска мобилност

Студентската мобилност се осъществява въз основа на сключени двустранни договори между МВБУ и университети от страни членки на Европейския съюз.

  • По програма Еразъм е международното партньорство на МВБУ с Тhe International Business Academy, Kolding, Denmark. Програмата Еразъм подкрепя дейности в сферата на висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
  • По проекта My University МВБУ работи в партньорство с още 13 университета от България, Испания, Словакия, Швеция и Литва. MyUniversity е пробен проект, който цели разработването, разгръщането и утвърждаването на комплексно решение, което да упълномощава и ангажира университетски членове и заинтересовани лица в прозрачно вземане на решения, позволяващо развитието на подходящи препоръки и планове за действие, съсредоточени върху висшето образование в ЕС.