Проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”

Екип МВБУ
мар. 01, 2021

На 1 и 2 март 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”. Целта беше обсъждане сред широк кръг участници на концепцията на новия туристически продукт и създаване на единна визия на проекта, въз онова на която ще бъдат разработени маркетиговите инстументи и съдържанието на мултимедия. На срещата взеха участие преподаватели и експерти от МВБУ, участниците от екипа по проекта, директорите на двата музея и външни експерти. По време на следобедната сесия г-н Константин Занков представи изработеното методологическо ръководство, изводи и препоръки от проведеното през миналата седмица оналйн обучение. Срещата протече при изключителен интерес от страна на участниците, а обсъжданията предизвикаха оживени дискусии.