Проведена онлайн работна среща по проект „Приказката на килима”

Екип МВБУ
ян. 28, 2021

На 28.01.2021 г. беше проведена онлайн работна среща по проект „Приказката на килима”, на която взеха участие директорите на Исторически музей – Чипровци и на Музеят на Понишавието в Пирот, както и всички членове на екипа от страна на трите партньора. По-късно се присъедини и г-жа Мая Йованович от Секретариата в Ниш. Не срещата бяха обсъдени отчитането на първото шестмесечие по проекта, организацията и изпълнението на предстоящите обучения по Дейност 2, като и стартирането на килимарските демонстрации в двата музея и разработването на мултимедийното съдържание по Дейност 3. Партньорите от Музея на Понишавието, които вече стартираха демонстрациите по килимарство, споделиха своя опит до момента. Оживена дискусия предизвикаха дебатите относно възможностите за провеждане на Фестивала на килима в Чипровци и Дните на Чипровци в Пирот по време на усложнената обстановка около COVID-19. Г-жа Йованович даде ценни съвети и предложи различни варианти, които да бъдат обсъдени детайлно по-нататък, в зависимост от ситуацията. Срещата мина успешно и всеки един от партньорите пое конкретни ангажименти по изпълнение на текущите задачи по проекта: изготвяне на текстове за аудиогайдове, изпълнение на оперативни задачи, свързани с разработването на маркетинговите инструменти по Дейност 5, организационни задачи във връзка с предстоящите обучения и др.