Рeдакционная коллeгия

Проф. д-р Теодора Георгиева – Председатель

Проф. д-р Божидар Гьошев – Зам. председателя

Проф. д-р Йордан Ведър

Проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

Проф. д-р Руслан Пенчев

Доц. Д-р Миланка Славова

Проф. д-р Николина Попова

Проф. д-р Тодор Шопов

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение