отстъпки

Отстъпки

Намаления на семестриалните такси

• 50% намаление на семестриалната такса за инвалиди със степен на инвалидност от и над 75% за обучение в бакалавърска програма.

За да получите своята отстъпка е необходимо при записване да предоставите копие на документ, удостоверяващ степента на инвалидност и молба по образец /предоставя се от университета/.

• 50% намаление на семестриалната такса за кръгли сираци до 22 години за редовна форма на обучение в бакалавърска програма.

За да получите своята отстъпка е необходимо при записване да предоставите копие на документ, удостоверяващ, че студента е кръгъл сирак и молба по образец /предоставя се от университета/.

• 25% намаление на семестриалната такса за членове на едно семейство – за втори и всеки следващ член (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) в бакалавърска програма.

За да получите своята семейна отстъпка е необходимо при записване да предоставите справка от общината по местоживеене, служба ЕСГРАОН, с която да удостоверите принадлежността си към едно домакинство и молба по образец /предоставя се от университета/.