Стипендии

Стипендии

Научни състезания и награди

По време на обучението си в Международно висше бизнес училище всеки студент има възможността да кандидатства за стипендии и награди.

Стипендиите и наградите дават възможност да финансирате частично или цялостно обучението си или да разполагате със средства за научни изследвания.

СТИПЕНДИИ НА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

В момента няма актуални обяви за стипендии.

НАГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Награда на ректора на МВБУ за „Най-добър студент на годината“

СТИПЕДНИИ НА ПАРТНЬОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

Конкурс за стипендианти на БНБ за 2022 година – за обучаващи се в степен „магистър“ и степен „доктор“

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 450 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 39.
За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:
•две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти – редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
•една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Документите на кандидатите се подават в срок до 19 декември 2021 г. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

НАГРАДИ НА ПАРТНЬОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

В момента няма актуални обяви за награди.