Семейни отстъпки

Семейни отстъпки

Грижа за вашето семейство

Финансовият натиск върху семейния бюджет е един от факторите семействата да отлагат стартирането на образователна програма или да отлагат записването в следващ семестър.
С грижа за вашето семейство и с вярата, че всеки има право на равен достъп до образование, създадохме възможности определени групи студенти да се обучават при нас при облекчени финансови условия.

Повече от един член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца), записан за обучение в МВБУ.
Отстъпка в размер на 50% от семестриалната такса за всеки втори член от семейството, записан за обучение, за да подпомогнем семействата в желанието им да израстват заедно.

За да получите своята семейна отстъпка е необходимо при записване да предоставите справка от общината по местоживеене, служба ЕСГРАОН, с която да удостоверите принадлежността си към едно домакинство и молба по образец / предоставя се от бизнес университета/.

Отстъпката се предоставя за периода, в който в университета се обучават едновременно повече от един член на едно домакинство.

• Хора с увреждания
Намаление на семестриалната такса с 50% за хора с увреждания, с доказана степен на инвалидност от и над 75%.

За да получите отстъпката за хора с увреждания е необходимо при записване да предоставите ТЕЛК, доказващ степен на инвалидност и молба по образец /предоставя се от бизнес университета/.

• Сираци

Намаление на семестриалната такса с 50% за кръгли сираци до 22 години за редовна форма на обучение в бакалавърска програма.

За да получите своята отстъпка е необходимо при записване да предоставите документи, с които да удостоверите, че сте сирак и молба по образец /предоставя се от бизнес университета/.
ЛИНКОВЕ
семестриалната такса – линк към Меню I – Образование – Административни такси.