документи

Условия за прием

Документи за кандидатстване и записване

Приемът за обучение на студенти в бакалавърските и магистърските програми се осъществява след кандидатстване и класиране на основание подадени документи.

Кандидатстудентски документи се приемат през цялата година.
Процесът на кандидатстване и записване – онлайн или на живо – може да бъде много лесен и бърз, ако подготвите предварително всички необходими документи:

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ – БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ – МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТСТЪПКИ В ТАКСИТЕ – линк към Меню II – Семейства – Семейни отстъпки