Актуална информация

Актуална информация за организацията на учебния процес

За учебната 2023/2024 година

Уважаеми колеги,

Скъпи студенти,

както винаги досега, независимо от сложните обстоятелства, в които продължаваме да живеем, учим и правим бизнес, наш приоритет остава високото ниво, качеството и достъпността на всички студенти до академично знание. Продължаваме да вярваме, че образованието трябва да бъде свободно, вдъхновяващо и иновативно, да генерира дискусии, идеи, връзки, приятелства и промяна.

За всички промени в организацията на учебния процес ще бъдете своевременно информирани на своите студентски имейли. 

За допълнителна информация може да се свържете с Централна студентска администрация