нормативни документи

Организация на обучението

Нормативни документи

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В МВБУ, изменение с Решение от Заседание на Академичния съвет на МВБУ от 30 юни 2021 г.