Доц. д-р Стела Балтова

Заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество
Телефон: +359 (0)2 400 16 30
  • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада