Проф. д-р Миланка Славова

Заместник-ректор по учебната дейност
Телефон: +359 (0)2 907 82 14
  • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада