Вдъхновяваща лекция с Анжелика Гумуляускиене обогати знанията на студенти и преподаватели в МВБУ

Екип МВБУ
май 09, 2024

Анжелика Гумуляускиене от Института за регионално развитие към Вилнюския университет, Литва проведе двудневно обучение за студентите на МВБУ в рамките на осъществена мобилност по програма Еразъм+. Тя предостави на нашите възпитаници уникална възможност да се запознаят с нови глобални практики и теории в областите на бизнесадминистрацията, управлението и публичната политика.

Основните теми, разгледани по време на двудневното обучение, разкриха как съвременните бизнеси могат да използват социалните структури за подобряване на своите стратегии и операции. Бяха обсъдени механизмите за държавната намеса в икономиката и тяхното въздействие върху пазарите. Участниците дискутираха реални казуси и стратегии за намаляване на негативното влияние на организирани групи върху политиките. Представени бяха различни модели за определяне на приоритети в държавната политика и обществените дебати.

 

Лекцията се отличи с активно участие на присъстващите, които задаваха въпроси и споделяха своя опит, обогатявайки дискусията. Г-жа Гумуляускиене подчерта значението на отворения диалог и междукултурния обмен на идеи за развитието на съвременните академични и професионални практики.

Студентите изразиха и задоволството си от възможността да научат повече за тенденциите в европейското образование и практика, както и да се запознаят с възможностите за мобилност по програма Еразъм+ с цел стаж и обучение в Института за регионално развитие към Университета във Вилнюс, разположен в сърцето на Литва.

Благодарим за вдъхновяващите знания, новите перспективи и идеи за академично и професионално развитие на нашите студенти, предоставени от г-жа Гумуляускиене!