Last chance to receive the scholarship

 

 ПОСЛЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕДНИЯ И СЕРТИФИКАТ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2)

Последна възможност за участие в платена практика в реална работна среда за студентите от Международно висше бизнес училище в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от всички специалности.

БРОЙКИТЕ СА ОГРАНИЧЕНИ!

Регистрирайте се и кандидатствайте чрез платформата на проекта.                                                        

За информация, следете официалната интернет страница на МВБУ, както и платформата на проекта.