Бизнес комуникации и фирмена култура

Team IBS
Apr 24, 2019

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Лектори

проф. д-р Лалка Борисова

проф. д-р Ванче Бойков

доц. д-р Дарян Бойков

Презентация