Провеждане на финална среща по проект „Приказката на килима“

Team IBS
Sep 09, 2021

Финалната среща по проекта „Приказката на килима“ се проведе днес в сградата на Международно висше бизнес училище в София.
Министърът на туризма доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректорът на МВБУ доц. д-р Иван Андреев и директорите на двата музея – д-р Анита Комитска и г-н Саша Йованович поздравиха всички участници в проекта, вложили своя труд, експертиза и постоянство в успешното му реализиране.

На събитието присъстваха представители на община Чипровци и Пирот, ОП „Туризъм“, София, както и официални лица от академичната общност, местната власт, медиите и артистичните среди.

Ръководителят на проекта д-р Десислава Алексова обобщи изпълнението на отделните дейности, широкият обществен интерес и постигнатите резултати.
Проведе се дискусия за устойчивото развитие на трансграничния район като туристическа дестинация в контекста на споделените килимарски традиции и занаяти.
Проектът е важен с позитивите, които носи и ще донесе за в бъдеще за устойчивото трансграничното сътрудничество и междукултурен обмен, местното икономическо развитие и съхранението на килимарските традиции..

presentation_Chiprovtsi_final_conference_09.09