Анна Андонова

Защо избра магистърската програма „Управление на проекти“?

Избрах тази специалност, тъй като работата ми е пряко свързана с управлението на проекти. Чрез нея прибавих професионална квалификация към дългогодишния си опит и обогатих своите знания. В дирекцията, която управлявам се осъществява дейността на институцията по отношение изпълнението на проекти, финансирани по програми на ЕС и от трети държави. С моите колеги участваме активно в разработването и реализацията на всички проекти, които изпълнява Агенцията.

Какви конкурентни предимства ти дава тя?

Магистратурата ми дава необходимото самочувствие и познания.

Какво е за теб МВБУ с една дума?

За мен МВБУ означава „Перфектност“.