Образование

Образователни степени

В направление Икономика, Администрация и управление, Туризъм

bachelor_degree bakalavar

Бакалавър

Редовна, задочна и дистанционна форма.

Магистър

Редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

Доктор

Редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

Продължаващо обучение

Краткосрочни и дългосрочни курсове

Продължаващо обучение

Центърът за продължаващо обучение и Центърът за професионално обучение на Международно висше бизнес училище предлагат разнообразие от гъвкави програми, курсове и семинари в подходящи форми за обучение за всеки в областите Администрация и управление, Икономика и Туризъм.