Кандидат-студенти

Образователни степени

В направление Икономика, Администрация и управление, Туризъм

bachelor_degree bakalavar

Бакалавър

ПРИЕМ 2024/25

Редовна, задочна и дистанционна форма.

Магистър

ПРИЕМ 2024/25

Редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

Доктор

Редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

Дни на отворените врати

2024/2025

Полезна информация

За всички кандидат-студенти

Европейско дипломно приложение

Твоята диплома – твоят билет към света!                         

Стипендии и награди

Всеки студент има възможността да кандидатства за стипендии и награди.

Международна студентска мобилност

С програма „Еразъм +“ можете да проведете част от обучението си в чужбина. 

Студентско кредитиране

Студентските кредити се отпускат по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Студентски Съвет

Студентският съвет при МВБУ е орган за защита на общите интереси на студентите.

Център за кариерно развитие

Подкрепя студентите по пътя към мечтаната кариерна реализация.