Анджeй Гут-Мостови – Доктор Хонорис Кауза на МВБУ

Екип МВБУ
май 31, 2023

На 30.05.2023 г., на тържествена церемония Анджей Гут-Мостови, държавен секретар в Министерството на спорта и туризма на Република Полша и пълномощен представител на министър-председателя за популяризирането на полската марка беше отличен с почетната научна титла „Доктор Хонорис Кауза“ на Международното висше бизнес училище за значим принос към развитието на българо-полските икономически взаимоотношения и за популяризирането на научно-изследователските постижения и тяхното въздействие върху политиките и управлението на туризма на национално и европейско равнище.

проф. д-р Георги Апостолов, г-н Анджей Гут-Мостови (отляво на дясно)

Цемонията беше открита от доц. д-р Стела Балтова – зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество. Проф. д-р Георги Апостолов, Ректор на международното висше бизнес училище, удостои с почетното звание Анджей Гут-Мостови и му връчи отличителните академични знаци на Международното висше бизнес училище. На тържествената церемония присъстваха също Лена Гайдарска – Президент на Международното висше бизнес училище, доц. д-р Иван Андреев – зам.-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС „Доктор“ на МВБУ, доц. д-р Даниела Георгиева – декан на МВБУ.  Официални гости на събитието бяха Министърът на туризма – д-р Илин Димитров, Зам.-министърът на туризма – Ирена Георгиева, посланикът на Република Полша в Република България – Н. Пр. Матей Шимански, Николай Костов – туристическо аташе на България в Полша, експерти от Министерството на туризма и спорта в Полша и от Министерството на туризма в България, представители на Полската туристическа асоциация, както и съпругата на г-н Гут-Мостови – Божена Гут-Мостови.

„Тази церемония е изключително важна за нас като академична институция с международна експозиция, радееща и имаща принос за развитието на научните изследвания в областта на туризма и неговите политики и насърчаваща тясното взаимодействие с бизнеса на регионално, национално и световно равнище. За нас е особена чест да приемем г-н Гут-Мостови в нашето академично семейство. Съхраняването на родовата връзка, отдадеността на родното място са онази сила, която води г-н Гут-Мостови през пътя на професионалното му развитие и повлиява стремежа му към разширяване на сътрудничеството с други общности чрез прилагане на постиженията от научноизследователската дейност. Тази връзка вдъхновява. Тя пренася духа на историята и прави човека Гут-Мостови вдъхновител. Поздравявам го за творческите му търсения, за стремежа към прилагане на постиженията в науката в политиките и управлението на туризма на национално, регионално и европейско ниво“, изтъкна  доц. Балтова.

доц. д-р Стела Балтова

„Осъзнаваме значението на туризма за страната ни, както и нашата собствена роля за развитието му чрез подготовката на качествени специалисти. Ние непрекъснато се стремим да разширяваме възможностите за младото поколение на България. Уважаеми г-н Гут-Мостови, вярваме, че с експертизата и опитът, който притежавате, ще допринесете още повече за благородната мисия, която изпълняваме в областта на образованието на туристическите кадри, а с това и за развитието на туризма изобщо в една по-широка транснационална перспектива“, подчерта проф. Апостолов. 

проф. д-р Георги Апостолов

„Бих искал да изразя дълбоката си благодарност към ръководството на университета и колегите от академичните среди за това голямо отличие. За мен е чест, много ви благодаря! Това е израз на признание не само към мен, но и към целия екип, който подкрепя полско-българското сътрудничество в много области на туризма и науката. Сътрудничеството и диалогът с всички общности свързани с туризма е основата на моята ежедневна работа. Отворен съм за споделяне на добри практики и доказани решения за развитие на туризма“, каза Гут-Мостови, докато приемаше титлата. Той изнесе академично слово на тема „Сътрудничеството с туристическия бранш като основно условие за провеждане на ефективна държавна политика в областта на туризма.“

г-н Анджей Гут-Мостови

Министърът на туризма д-р Илин Димитров поздрави г-н Анджей Гут-Мостови за удостояването му с почетното звание от: „Вярвам, че усилията на всички нас са за благото на нашите общества, за тяхното хармонично развитие и за развитието на туризма в глобален мащаб.“ Той отбеляза приноса на г-н Гут-Мостови за успеха на двустранните инициативи и взаимоотношения в областта на туризма, на експертите от двете държави, както и на Николай Костов – аташето ни по туризъм във Варшава, който заедно с г-н Гут-Мостови попада в престижна класация сред стоте най-влиятелни фигури в полския туризъм за изминалата година.

д-р Илин Димитров