Forms of Study for Bachelor Degree

Forms of Study for Bachelor Degree

Същност, видове, специфика

Редовна форма на обучение

Редовната форма на обучение ви дава възможност да се посветите на образованието  и индивидуалното си развитие присъствено, в сградата на университета. Срещате се лично с екип от преподаватели, студенти и ментори. Тя ви осигурява оптимален баланс между лекции и лично време, с възможност за посещения на семинари и студентски инициативи, стажове, участие в индивидуални или групови проекти.

Задочна форма

Задочната форма на обучение е комплекс от присъствено обучение в университетските зали, обучение в дигитална среда и самоподготовка. Получавате актуални знания и академично менторство – гъвкаво и удобно.

Дистанционна форма

Дистанционната форма на обучение се адаптира към вашия ритъм на живот – обучавате се от всяко място по света, от всяко устройство, по всяко, удобно за вас, време в денонощието. Лекциите и изпитите се провеждат в онлайн среда. Комуникацията с преподаватели и администрация е изцяло онлайн.