Форми на обучение за бакалавър

Форми на обучение в бакалавърски програми

Същност, видове, специфика

Редовна форма на обучение

Редовната форма на обучение ви дава възможност да се посветите на образованието  и индивидуалното си развитие присъствено, в сградата на университета. Срещате се лично с екип от преподаватели, студенти и ментори. Тя ви осигурява оптимален баланс между лекции и лично време, с възможност за посещения на семинари и студентски инициативи, стажове, участие в индивидуални или групови проекти.

Задочна форма

Задочната форма на обучение е комплекс от присъствено обучение в университетските зали, обучение в дигитална среда и самоподготовка. Получавате актуални знания и академично менторство – гъвкаво и удобно.

Дистанционна форма

Дистанционната форма на обучение се адаптира към вашия ритъм на живот – обучавате се от всяко място по света, от всяко устройство, по всяко, удобно за вас, време в денонощието. Лекциите и изпитите се провеждат в онлайн среда. Комуникацията с преподаватели и администрация е изцяло онлайн.