Financial Conditions

Financial Conditions and Fees

Образователна научна степен Доктор

Административна такса за кандидатстване: 50 лв.

Годишна такса за обучение:

  • за български граждани редовна и самостоятелна форма: 3500 лв.
  • за български граждани задочна форма: 3300 лв.
  • за чуждестранни граждани: 3500 евро

Такса за защита на докторска дисертация:
• за български граждани – 1800 лв.
• за чуждестранни граждани – 1800 евро

Начини на плащане:
• с банкова карта на ПОС-терминал в административните офиси на МВБУ;
• чрез ePay;
• по банков път с превод по сметката на МВБУ

Банкова сметка на Международно висше бизнес училище
РАЙФАЙЗЕНБАНК Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF