финансови условия

Финансови условия и такси

Образователна научна степен Доктор

Административна такса за кандидатстване: 50 лв.

Годишна такса за обучение:

  • за български граждани редовна и самостоятелна форма: 3500 лв.
  • за български граждани задочна форма: 3300 лв.
  • за чуждестранни граждани: 3500 евро

Такса за защита на докторска дисертация:
• за български граждани – 1800 лв.
• за чуждестранни граждани – 1800 евро

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал – в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

ОББ – Офис Ботевград

IBAN: BG76UBBS81551089856718

SWIFT BIC: UBBSBGSF

Основание: …………………. трите имена…………………….. ЕГН……………..