Представител на МВБУ в изпълнителния съвет на НПСС

Team IBS
Oct 05, 2022

В рамките на Отчетното-изборно общо събрание на Национално представителство на студентските съвети, което се проведе на 19.02.2022 г., Симона Михайлова – председател на Студнетски съвет при МВБУ бе преизбрана за член на изпълнителния съвет на НПСС. В събранието взеха участие 48 висши училища – 46 присъствено и 2 в онлайн среда. От името на екипа на СС при МВБУ пожелаваме успех на новоизбрания председател на НПСС д-р Даниел Парушев, както и на новоизбраното ръководство!