Проведени две 5-дневни обучения, насочени към креативен туризъм

Team IBS
Mar 11, 2021

В края на февруари и на началото на март 2021 г. бяха проведени две 5-дневни обучения, насочени към креативен туризъм и създаване на нов трансграничен туристически продукт по проекта „Приказката на килима“. Обученията бяха насочени към директорите на музеите, музейните служители и местни занаятчии от района на Чипровци и Пирот. Бяха проведени и две двудневни работни срещи в онлайн формат, насочени към разработване на концепцията на новия туристически продукт „Приказката на килима“ и споделяне на добри практики по европейски проекти от района на Правец и Ботевград. В резултат на проведените обучения и извършената експертна дейност стартираха демонстрации за тъкане на килими в двата музея – Исторически музей Чипровци и Музеят на Понишавието в Пирот. В рамките на 120 дни туристите ще могат да се докоснат до съхранените килимарски традиции и да участват в демонстрациите, които се провеждат.

Проведените обучения, работни срещи и демонстрации са в рамките на проект „Приказката на килима: създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци чрез техните споделени килимарски традиции“. Водещ партньор е Международно висше бизнес училище, а ръководител на проекта д-р Десислава Алексова. Проектът се изпълнява в партньорство с Исторически музей – Чипровци и Музеят на Понишавието – Пирот.