Партньорства

Международна дейност

Партньорства

Международното сътрудничество с водещи чуждестранни университети, изследователски институции и бизнес организации е сред основните приоритети на нашето бизнес училище и ключов инструмент за постигането на лидерство в образователната и научноизследователската дейност. Международно висше бизнес училище осъществява и ефективно реализира съвместни дейности със своите партньори, насочени към:

• насърчаване на международната мобилност на студенти и преподаватели;

• разработване на съвместни бакалавърски, магистърски и докторски програми;

• участие в реализацията на международни образователни и научноизследователски проекти;

• организиране и провеждане на международни научноизследователски форуми.

Партньорската мрежа на МВБУ включва сключени и действащи двустранни договори с международни университети по програма „Еразъм+“.

Интегрирането на Международно висше бизнес училище в световното образователно и научноизследователско пространство се реализира и чрез двустранни рамкови договори за сътрудничество с чуждестранни университети и образователни институции:

1. Vysoká škola Danubius, Slovenia

2. University of Nis, Serbia

3. A.B.M.S. Open University of Switzerland

4. Derzhavin Tambov State University, Russia

5. Russian State University of Tourism and Service

6. Georgian National University – SEU

7. Integrated Business Faculty, Republic of Northern Macedonia

8. Integrated Business Institute, Republic of Northern Macedonia

9. Wuhan University, China

10. Jiangxi Fenglin College of Foreign Economy and Trade, China

11. Jiangxi Fenglin University of Finance and Economics China

12. University of Technology (UNITECH), Moscow region

13. Факултет по икономика и предприемачество, Университет УНИОН Белград, Сърбия

14. FAMA, Прищина, Косово

15. Колеж по приложни науки Враня, Сърбия

16. Университета на Нови пазар, Сърбия

17. Университет Туран-Астана

18. ATMU, Баку, Азербайджан