МВБУ е партньор в създаването на нов учебен предмет „Дизайн на бизнеса“ в Професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова

Екип МВБУ
ное. 21, 2023

МВБУ е партньор в създаването на нов учебен предмет „Дизайн на бизнеса“ в Професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова. Началото на иновативната инициатива бе поставено на церемония, открита от г-жа Даниела Шошова, Директор на гимназията, която изрази своята увереност в успешното реализарне на проекта.

Доц. д-р Стела Балтова, Зам.-ректор по НИД и международно сътрудниество на МВБУ, каза в словото си, че за акдемичната общност на МВБУ е важно създаването на устойчиви връзки между институциите в образователния сектор: Чрез това сътрудничество, МВБУ подчертава важността на приемствеността в образованието и демонстрира ангажираност към учениците в техния път към успеха. Това партньорство едновременно разширява образователните възможности, открива нови пътища за развитие и надграждане на уменията на младите хора и им дава възможност да се докоснат до знанията на нашите академични преподаватели, които ще бъдат пряко ангажирани в образователния процес по новия предмет. Вярваме, че тази синергия между средното и висшето образование е ключова за развитието на бъдещите бизнес лидери.

Официални гости на събитието бяха също инж. Велина Томова (старши експерт Професионално образование и обучение към РУО – София град), проф. д-р Янка Тоцева (преподавател в УНСС), г-жа Гена Събева (Председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България) и г- жа Б. Сирянова ( председател на Обществения съвет). На церемонията присъстваха и представители на академичния екип на МВБУ – проф. д-р Лалка Борисова и гл. ас. д-р Гергана Рашкова.