МВБУ получи Отличителен знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете за 2023 г.

Екип МВБУ
юни 10, 2024

На заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет, Международното висше бизнес училище бе избрано за носител на Отличителния знак за значими постижения в областта на равнопоставеността на жените и мъжете за 2023 г., в категория „Обществени организации и институции“.

На 28 май 2024 г. в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) бе организирано специално събитие за връчване на грамоти и на специалния знак, на което присъстваха проф. д-р Георги Апостолов – Ректор на МВБУ и координатор на екипа на МВБУ, участвал в международен проект „SPEAR“,  разработил План за равнопоставеност на жените и мъжете на МВБУ, гл. ас. д-р Ирина Топузова – Ръководител на Център за женско лидерство към МВБУ и член на екипа в проект „SPEAR“ и гл. ас. д-р  Атанаска Чолакова – Директор на издателството на МВБУ и член на екипа в проект „SPEAR“.

Наградите бяха връчени от заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Наталия Ефремова и началникът на кабинета на министър Ивайло Иванов – Ирена Цветкова.

Горди сме да бъдем част от организациите и институциите удостоени с този знак, това е голяма чест, но и още по-голяма отговорност. Ние вярваме, че равнопоставеността на жените и мъжете е от решаващо значение за общественото развитие и се стремим да дадем нашия принос към това. От години работим усилено и се включваме в редица инициативи и проекти по рамковите програми на ЕС за научни изследвания, с основен фокус и приоритети свързани с премахване на стереотипите, дискриминацията и насърчаването на равни възможности за жените и мъжете в академичните среди, а и в обществото като цяло. Без съмнение, това признание ще ни мотивира да продължаваме да работим за равнопоставеността на половете, да търсим сътрудничество и партньорства за изграждане на национална мрежа от организации и съмишленици  за постигане на тази обща цел. Благодаря Ви много за признанието на нашия труд и доверието в нашата работа!“, каза Ректорът на МВБУ – проф. д-р Георги Апостолов.

В своето изказване той подчерта още, че за Международното висше бизнес училище, като иновативна бизнес ориентирана образователна институция, е от изключително значение да подкрепя и насърчава участието на жените в бизнеса, предприемачеството и лидерството, вярвайки, в техния потенциал и възможности за постигане на едно по-добро бъдеще.

В седмото издание на конкурса сред получилите Отличителен знак бяха още Съветът на жените в бизнеса в България, Електроенергийният системен оператор, Националната електрическа компания, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Техническият университет – София. На събитието присъстваха още представители на държавната власт, сред които Невяна Митева – Заместник – министър на външните работи и инж. Таня Михайлова – Заместник-министър на образованието и науката.