Нови споразумeния за сътрудничeство на МВБУ с чeтири eлитни унивeрситeта в Малайзия

Екип МВБУ
юни 15, 2023

Международното висше бизнес училище и University of Technology MARA (UiTM), Малайзия, подписаха Меморандум за разбирателство (MoU) за насърчаване на академичното сътрудничество и обмена на знания между двете институции. Universiti Teknologi MARA (UiTM) е най-големият университет в Малайзия, предоставящ иновативно образованиe  в над 500 академични програми на над 900 000 студента в областта на науката, технологиите, хуманитарните науки и предприемачеството.

В рамките на събитието се подписаха също така  Меморандум за сътрудничество между МВБУ и Sriwijaya State Polytechnic за развитие на обмена в областта на научните изследвания, образованието, организирането на съвместни научни прояви и др., както и писма за намерения за обмен на знания и ресурси за развитието на програми за обучения, между МВБУ и Utara University, и МВБУ и  University Kebangsaan Malaysia (UKM) в Малайзия.

 В събитието участваха доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректор по научно-изследователската дейност и международното сътрудничество на МВБУ, проф. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Даниела Георгиева, декан на МВБУ, заместник-канцлерът по изследвания и иновации в UiTM, проф. д-р Norazah Abdul Rahman, и директорът на Института за счетоводни изследвания, HICoE, UiTM, проф. д-р Jamaliah Said, почетния консул на Малайзия в България г-н Петър Корумбашев и други представители на десет малайзийски университета.

Споразуменията за сътрудничество са важен етап в стратегическото развитие на международната партньорска мрежа на МВБУ със световно утвърдени университети. Академичните общности на образователните институции ще развиват съвместни инициативи, проекти и активности в областта на научно-изследователската дейност и иновациите, ще провеждат съвместни научни конференции, симпозиуми и семинари, съвместни научни публикации и обмен на добри практики в преподаването. Това ще допринесе за развитието на образователните програми и изследователската дейност, ще осигури глобални перспективи за развитие и реализация на студентите и ще насърчи културния обмен и културното многообразие.