Полското научно списание „Туризъм – управление, администрация, право“ с нова постоянна информационна рубрика, посветена на МВБУ

Екип МВБУ
окт. 20, 2023

Научното списание „Туризъм – управление, администрация, право“  обогати своето съдържание с нова постоянна информационна рубрика специално посветена на Международното висше бизнес училище. Тази инициатива е резултат от двустранната среща между проф. д-р Георги Апостолов – Ректор на МВБУ и г-н Анджей Гут-Мостови – Държавен секретар в Министерството на спорта и туризма на Република Полша и пълномощен представител на министър-председателя за популяризирането на полската марка, и „Доктор хонорис кауза“ на МВБУ, която се проведе в Закопане, Полша.

Списанието се издава от Министерството на спорта и туризма на Република Полша. В него са представени актуални новини, изследвания и инициативи, отнасящи се до  управлението, администрацията и правните аспекти на туризма. То допринася за по-широкото разпространение на научни изследвания, идеи, достижения, знания и информация, важни за развитието на туристическия сектор. Читателите могат да намерят актуални и полезни анализи относно туристическия бранш и свързаните с него предизвикателства. Доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество на МВБУ, е член на програмния и научния съвет на изданието.

Списанието може да бъде намерено в библиотеката на МВБУ. Неговата дигиталната версия е достъпна на https://www.gov.pl/web/sport/turystyka–zarzadzanie-administracja-prawo