МВБУ връчва за първи път почетната титла „Професор Емеритус“

Екип МВБУ
ное. 03, 2023

Проф. д-р Руслан Пенчев и доц. д-р Недка Гатева бяха удостоени с почетната титла „Професор Емеритус“ на Международното висше бизнес училище в знак на благодарност и признателност за отдадеността, творческото вдъхновение, научната и преподавателска значимост в утвърждаването на Международното висше бизнес училище  и за дългогодишния им принос за просперитета на нашата Алма Матер. Отличията бяха връчени от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, и проф. д-р Георги Апостолов, Ректор на МВБУ.

На церемонията присъстваха проф. д-р Миланка Славова, Зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Стела Балтова, Зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество, доц. д-р Иван Андреев, Зам.-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС „Доктор“, Доц. д-р Даниела Георгиева, Декан на МВБУ. Сред гостите в този изключително вълнуващ момент бяха и г-н Димитър Димитров, Изпълнителен директор, и Цветанка Златанова, Директор учебна дейност на МВБУ, чийто професионален и житейски път е обвързан с МВБУ още от зората на неговото създаване преди 33 години.

„Идва момент, в който трябва да кажеш благодаря! Благодаря на съдбата, че ни събра, благодаря на всеки един от вас, че успяхме заедно да живеем и работим всеотдайно, заедно да осмислим живота си, заедно да извървим един много дълъг жизнен път! Благодаря ви за човещината, екипния дух, споделеността и знанието, които успяхте да съхраните и предадете на хилядите ваши студенти. За вас дойде мигът да си вземете заслужена почивка и да намалите темпото. Но, вие ще продължите да бъдете значима част от нашето академично семейство, а опитът и знанията, които имате ще бъдат предадени нататък. Делото ви ще бъде достойно продължено“, сподели г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, преди да връчи официално почетните символи на МВБУ.

„За мен е чест и привилегия да ви удостоя с почетната статуетка на МВБУ, която е символ на светлината на знанието и вечността на дървото на живота, в чиято основа сме всички ние заедно. Това, което постигнахме заедно и в частност вие,  е голямо постижение. Изградихме духовни мостове между нас, които ни свързват завинаги и ви правят не само колеги и обожавани преподаватели, но и приятели.“, отбеляза също г-жа Гайдарска.

Проф. д-р Руслан Пенчев благодари за отличието.  Той отбеляза, че приема титлата Професор Емеритус с дълбока признателност и вълнение, и че този момент нямаше да е възможен без подкрепата, търпението и вярата в способностите му на всички колеги, споделили академичното пътешествие с него.

Доц. д-р Недка Гатева прие почетния знак с думите: „Благодарността е напълно споделена. Благодарна съм, че имах възможност не просто да работя, а да съпреживявам това с всички вас 33 години от живота. Това е половината от съзнателния ми живот. Споделени бяха вълненията, вдъхновението. Общи бяха каузата, ентусиазмът, стремежът ни да направим нещо наистина голямо и да това беше и призвание, и мисия, и потребност, и начин на живот.“

Проф. д-р Руслан Пенчев е Почетен ректор на МВБУ и професор по управление на проекти. Има докторска степен по Информационни системи за управление от Техническия университет в София и магистърска степен по компютърни науки от Техническия университет в Прага, Чехия. Научните му интереси са в областта на управлението на проекти, управленските информационни системи, приложението на информатиката в икономиката и управлението, управлението на сигурността, управлението на образованието, управление на качеството и стандартизация, управлението на човешките ресурси. Има повече от 25 години опит в проекти за развитие на индустрията и управленски консултации и повече от 12 години в разработването на програми за управление и бизнес образование и обучение, особено чрез методология за дистанционно и отворено обучение.

Доц. д-р Недка Гатева има повече от 40 години опит като научен изследовател, университетски преподавател и консултант в областта на статистическите анализи, управление на проекти, стратегическо управление, финансов анализ, управление на качеството, бизнес моделиране, внедряване на бизнес софтуерни системи. Тя е доктор по икономика (Количествени методи и моделиране в управлението) и доцент (Статистика и демография). Притежава Сертификат  по управление на проекти – „Project Management Professional“ (PMP), 2009, Project Management Institute. Автор е на над 30 книги и статии.